Begravningsbyrå i Farsta

När en älskad skådespelare dör

Skådespelare är människor precis som alla andra, och även om vissa av deras prestationer kommer att leva för evigt gäller detta inte skådespelarna själva. Alla avlider, förr eller senare. Men hur gör man med begravningen, när många vill delta men det inte är möjligt, till följd av coronapandemin?

Än går det inte att säga hur många som kommer att ha avlidit när coronapandemin är över. Det beror bl.a. på att det finns osäkerheter i hur dödsfall rapporteras i flera länder, även i Sverige. Det går dock att konstatera att de äldre är de som framför allt riskerar att avlida i covid-19. Bland annat är det flera äldre, och mycket folkkära, skådespelare som har gått bort, även om det inte är säkert att det rör sig om corona i samtliga fall. Bland dessa skådespelare hittar vi:

En coronaanpassad begravning

Även om vi inte vet vad exempelvis Göran Forsmark dog av kommer covid-19 att sätta sin prägel på begravningen. Det kan nämligen inte vara möjligt att låta alla som vill närvara vid begravningen. På grund av smittorisken måste antalet närvarande vara begränsat, och helst sitta långt ifrån varandra. 

Begravningsbyråerna har lång erfarenhet av att arrangera begravningar på coronasäkert vis. Här hittar du t.ex. en begravningbyrå i Farsta som vet hur det ska gå till. 

Hur ska man då göra om det är många ur allmänheten som vill närvara? Den bästa lösningen är troligen att göra en del av begravningen allmän och digital. Hur mycket som ska vara öppet för allmänheten bestämmer de anhöriga själva. Vill man inte göra begravningen tillgänglig kan man istället anordna en minnesstund som är öppen för alla. Det finns många digitala plattformar som lämpar sig för detta, man kan exempelvis sända live på Facebook. Eftersom de flesta idag har ett facebookkonto blir avskedshögtiden tillgänglig för alla.